வில்லுப் பாட்டிற்கு, வில் அடிச்சாம் பாட்டு என்ற பெயரும் உண்டு. பண்டைய கால இந்தியாவில் இசை மூலம் கதை சொல்லும் கலையாக இருந்தது.  இது கேரளா மாநிலத்திலும், தமிழகத்தின் சில இடங்களிலும், இவைகள் அதிகமாக பழக்கத்தில் இருந்தது.  எளிய இசையுடன், பாடலின் வரிகள் திரும்ப சொல்லப் பட்டு, பாடுவது.  வில்லு, பழங்கால வீரர்களின் போராயுதம்.  அத்துடன், இந்த வில்லுகள் சில இசைக் கலைஞர்களும் பயன் படுத்தினார்கள்.  மேலும் தெருக்கூத்து, கதாகாலேச்சபம், பரத நாட்டியம் என்று பல முறைகளில் செய்தியும், தகவல்களும் மக்களை சென்றடையும் முறைகளாக இருந்தது.

அன்புடையீர் வணக்கம்.  இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்கள்.  நம் மீட்பர் லுத்தரன் ஆலயத்தில், கடந்த 4/2/2019 மாலை, சிறப்பு கூடுகையுடன் கூடிய உணவு ஐக்கியம் மற்றும் தமிழ் மொழி வாயிலாக கிராமப்புற நற்செய்தி அறிவிப்பு நிகழ்ச்சி நடை பெற்றது.  வில்லுப் பாட்டும் மற்றும் கதாகாலேட்சபம் இணைத்து, ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி.

 

 

Villu Paatu Musical Story-Telling Night  

On 4 February, we had a fellowship meal in church in the form of a reunion amongst our fellow church members.

After meal and prayers, we had a performance by Bro. Adaikalam, singing and praising our Lord by way of country folk tune known as ‘’Villu Paatu’’. It’s like East meets West with typical instruments, tabla/bells/small drums and western keyboard, to give the Indian harmonium effect. Thanks to the ad hoc team put together to spice up the Villu Paatu*.

* Villu Paatu Musical Story-Telling Night (English: Bow Song, Tamil: வில்லுப்பாட்டு), also known as Villadichampaatu, is an ancient form of musical story-telling in India where narration is interspersed with music, an art of southern state of Kerala and Thovalai in Kanyakumari district of Tamil Nadu. Simple tunes and verses make the story to be followed easily. The villu(bow), the age-old weapon of warriors – paradoxically lends itself to be used as a primary musical instrument for the Villu Paatu artists. [extracted from Wikipedia] 

 

 

Harvest Festival Thanksgiving 

On 27 January, the Tamil congregation decided to dedicate this special day to the Lord as it coincided with the Tamil Harvest Festival ‘Pongal’.

All members were requested to dress in the traditional Indian clothing. The ladies took delight in wearing their gorgeous Chuditha/Salwar Kameez/Sarees. The men came in their Veshti (dhoti) and Jupa/kurta. To add spice to this special Thanksgiving service, we gave love offerings not only in cash but also in fruits, sugar cane, dates, etc as a symbol of gratitude that the good Lord had bestowed His abundant blessings on us in the year 2018.

And of course, our Thanksgiving meal was served on banana leaves and sugar cane – all from our shared garden.

We want to thank God for His graciousness and allowing us to rejoice in His goodness as aptly described in Deuteronomy 8: 7-8 ”7 For the Lord your God is bringing you …wheat and barley…vines and …pomegranates…olive trees and honey,” as we journey into the rest of 2019.

Look us up on our Facebook page.

 

 

Orchard Road Carolling @ Wisma Atria

The Tamil Choir and the English Ukelele Team (in orange) started the Christmas celebration with a Big Bang with Tamil, English and Chinese songs at Wisma Atria along Orchard Road. The Tamil congregation performed a traditional Christmas dance to the immense delight of the street crowd.

This is the first time that LCOR participated in the Orchard Road Christmas Caroling.

Please visit our Facebook page for the video presentation of all the items. 

 

 

Water Baptism Event @ Medan

We rejoice and lovingly embrace our 12 new brothers and sisters into the family of Christ. In these pictures, you can see the 12 Baptism candidates who surrendered their lives to the Lord Jesus in Medan on 15 December 2018.

Pastor Alex assisted by Peter Pillai prayed over the new Christians just before Christmas.

 

 

Our upcoming Christmas and New Year activities!

Come and join us in our worship of the Lord.

 

 

Christmas Family Evening 

It was so joyful to see our children all grown up and participating in the Christmas Family Evening. Peter and his wife watched radiantly when they saw their granddaughter, Anoushka, lead a song as she strummed on the ukelele.

 

 

 

 

2D1N Church Camp @ Batam 

On the eve of Deepavali, a group of us took a quick break away from our busy schedule for another time of bonding and relationship building at a small 2D1N church camp in Batam.

The night session was sobering with Rev. Dhamo sharing on 1 Tim 3 and 4 – Qualifications for Overseers and Deacons and how people ought to conduct themselves in God’s household. In the morning, Brother Peter did a sharing from Matt 26: 36-39 where Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane.

We all enjoyed the boat riding, swimming, and especially the teh tarik which made our day so refreshing and helped to destress us totally.

 

 

 

 

2nd Mini Retreat @ Botanic Gardens 

There is nothing like having a public holiday during mid-week that takes out the stress of a working week!

During Vesak Day holiday, families and friends from our Tamil Service met up at the lush and green Botanic Gardens to spend a wonderful time together – rejoicing and celebrating our love and warm friendships in God’s garden.

 

 

 

1st Mini Retreat @ Changi Seaside

This year, our Tamil Service decided to have a retreat to foster better relationships with all members.

As not everyone was able to attend a whole day event, we decided to split it into two mini retreats. The first was held on 1 May (Labour Day holiday) at Changi and the other was on 29 May (Vesak holiday) at Botanic Gardens.

The retreat was a pleasant mix of items, with prayer and worship, the Word, games and in a more relaxed environment.

    

[siteorigin_widget_vc so_widget_data=”null”]

 

 

Palm Sunday 

We rejoice and celebrate in the feast that commemorates Jesus’ triumphal entry into Jerusalem. Falling on the Sunday before Easter SundayPalm Sunday marks the beginning of Holy Week.

 

 

 

Day of Shema 

A day of reading and hearing God’s Word.

 

 

 

For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.  – Jeremiah 29:11

 

 
2018 is a fresh year, full of promises of new beginnings and stronger growth. May this year bring you bountiful tidings, filled with the excitement and peace as you knowingly walk hand-in-hand with the Lord.

Save this Calendar now. Print it out and over the year, mark out the dates where we’d fellowship with the rest of our church family. 

Blessings for a year of knowledge, patience and progress in all your endeavors.

 

 

Merry Christmas! 

Joyfully celebrating Christmas with family and friends in our Lord’s home on 23rd Dec 2017. Warm fellowship and good food amidst the Lord’s presence!

To view the full set of event photos, click on the image (left) and you will be brought to Shutterfly.com.  If you would like to order the prints, the service is available in this portal.

 

 

Merry Christmas! 

Rev. Dharmo, Charles and Hock Bee with the joyful swinging singing family at LCOR. Sharing the joy of our Lord Jesus Christ at Sun Love Home for the Aged.  We could see the joy and delight light up in the eyes of the people we visited! We wish everyone a blessed and Merry Christmas! 

(thank you LCOR family, for choosing to be a part of this special evening)

 

 

Congratulations! 

Manjula, Lukas, Reynaldo!  You’ve done very well. You’ve graduated and made us all so very proud of your achievements. We pray that our Lord will continue to bless you, give you wisdom, and guide you as you embark on the next phase of life. We are just so delighted we had the opportunity to sponsor you in your studies during this growth stage.

 

 

The Art of Worshiping

Spending a public holiday to learn the finer points of worshiping our Lord and Saviour for all He has done for us! 

 

 

 

Holiday wisdom

Training on the power of evangelism on Deepavali holiday. Conducted by Janice Chuang, East Asia School of Theology.    

He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.” – Mark 16:15   

 

 

We’re so grateful

Dear church brothers and sisters, and young ones. Thank you for caring enough to come on 1st May, Labour Day (indeed!), to lend your hands in cleaning our heavenly Father’s house.

God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. – Hebrews 6:10